Przetwarzanie danych osobowych BNM-1 Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BNM-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Zygmunta Krasińskiego 15A/30, 50-449 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000263186 (REGON 020332962, NIP 8971718856), telefon: +48 71 797-49-30, e-mail: biuro@bnm.com.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez BNM-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie dla celów marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że oferty, materiały promocyjne i inne informacje handlowe nie będą przedstawiane.
 5. Dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania zaprzestania przedstawiania ofert, materiałów promocyjnych i innych informacji handlowych.
 6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Osobie, której dane dotyczą, prawo do cofnięcia niniejszej zgody w formie pisemnej lub e-mail w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osobie, której dane dotyczą, do wyrażenia w dowolnym momencie w formie pisemnej lub e-mail sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 11. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.malewilczyce.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

akceptuję