Regulamin Programu „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł”

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł”.
  2. Organizatorem Programu „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł” jest BNM-1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  (50-449), przy ul. Krasińskiego 15A/30, NIP 897-17-18-856, REGON 020332962 („Organizator”).
  3. Program „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł” polega na udzieleniu rabatu w wysokości 10 000zł brutto od ceny zakupu domu lub mieszkania w zabudowie szeregowej w ramach piątego i szóstego etapu inwestycji Małe Wilczyce.
  4. Program „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł” jest limitowany do 10 mieszkań lub domów w zabudowie szeregowej.
  5. Program „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł” trwa od 6 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku lub do czasu podpisania przez Organizatora 10 umów deweloperskich lub/i rezerwacyjnych objętych niniejszym programem.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu„ODPAKUJ RABAT 10 000 zł”przed 31.01.2019 roku.
  7. Udział w Programie jest dobrowolny.

 

§ 2. Uczestnicy Programu „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł”

  1. W Programie „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł” mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,które w terminie od 06.12.2018 roku do 31.01.2019 roku nabędą od Organizatora dom lub lokal mieszkalny w zabudowie szeregowejw ramach piątego i szóstego etapu inwestycji Małe Wilczyce tzn. zawrą z Organizatorem umowę rezerwacyjnąlub w formie aktu notarialnego umowę deweloperską i zapłacą opłatę rezerwacyjną lub pierwszą transzę w wysokości określonej w umowie deweloperskiej („Uczestnik").


§ 3. Postanowienia końcowe

  1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
  2. Regulamin Programu „ODPAKUJ RABAT 10 000 zł” jest dostępny na stronie www.malewilczyce.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.malewilczyce.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

akceptuję